Blog

Urgentní lhůty pro přizpůsobení obchodních korporací novele zákona

Urgentní lhůty pro přizpůsobení obchodních korporací novele zákona

Novela zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (ZOK) nabyla účinnosti 1. ledna 2021. Její přechodná ustanovení řešící souběh staré a nové úpravy s sebou přináší několik urgentnějších lhůt, kterým by zástupci obchodních korporací a družstev měli….

RE-start Česka 21 začíná, u toho nechcete chybět

RE-start Česka 21 začíná, u toho nechcete chybět

Zajímají vás možnosti udržitelného restartu české ekonomiky? Jste podporovatelem Změny k lepšímu nebo přímo působíte v jedné z pracovních skupin? Pořádně v kalendáři si zaznačte středu 3. února. V 15:00 začíná online event Re-Start Česka 21.

.

Správné nastavení e-commerce v HARTMANN – RICO

Správné nastavení e-commerce v HARTMANN – RICO

Již několik let spolupracujeme se společností HARTMANN – RICO, průkopníkem ve výrobě a distribuci zdravotnických prostředků. Pomáháme ji se správným nastavením obchodních podmínek, implementací GDPR, licencemi k softwarům nebo dodržováním předpisů….