Životní prostředí

Poskytujeme právní poradenství pro klienty působící v oblasti životního prostředí a cirkulární ekonomiky a také pro klienty, kteří se do své činnosti snaží cirkulární aspekty zavést, ale neví, jak se k tomu staví právo.

Orientujeme se ve specifických environmentálních regulacích a vedle toho jsme odborníky na zadávání veřejných zakázek a veřejnou správu. Tyto oblasti umíme i propojit a nabízíme expertízu v oblasti zelených veřejných zakázek. Toto téma se zároveň snažíme propagovat a popularizovat, například prostřednictvím přednášek či handbooku, který jsme vydali spolu s neziskovou organizací INCIEN. Spolupracujeme také s Vojtěchem Vomáčkou, předním českým expertem v oblasti práva životního prostředí.

 

Oblasti, kterým se nejčastěji věnujeme:

  • nakládání s odpady a jejich zpracování, včetně druhotného využití odpadů;

  • analýza environmentálních regulací pro klienty vstupující na český trh;

  • zadávání zelených a cirkulárních veřejných zakázek;

  • zastupování klientů před Českou inspekcí životního prostředí a v dalších správních a soudních řízeních;

  • klientům pomůžeme s otázkami práva životního prostředí i při realizaci jejich stavebních záměrů, zejména při územních a stavebních řízeních a při procesech posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA), procesech posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (SEA) či při řízení o vydání integrovaného povolení.

 

Ať už potřebujete zpracovat právní analýzu pro svůj záměr nebo vymyslet, jak ho bez rizika realizovat, rádi se s vámi setkáme a pomůžeme vám. Napište nám na kancelar@kroupalide.cz nebo přímo někomu z nás a domluvme si schůzku. 

Nabízíme také školení a workshopy pro veřejný i soukromý sektor v oblasti zelených a cirkulárních veřejných zakázek. Ozvěte se nám, pokud máte zájem o naší publikaci Jak na cirkulární veřejné zakázky, rádi Vám ji zdarma nasdílíme.

Naše kancelář se dostala na mapu Cirkulárního Česka.

Na životní prostředí se specializují:


Vybrané reference

Institut cirkulární ekonomiky INCIEN

Institut cirkulární ekonomiky INCIEN

Ochrana duševního vlastictví    Veřejné investice    Životní prostředí   

Rádi podporujeme smysluplné projekty. Jedním z nich je INCIEN, nezisková organizace, které leží na srdci životní prostředí. Pomohli jsme jí zaregistrovat tři ochranné známky a zabezpečit tak dobré jméno před greenwashingem a jinými nekalými praktikami.