Veřejné investice

Na veřejné investice se díváme komplexně. Poskytujeme právní služby pokrývající všechny fáze zadávacího řízení z pohledu zadavatele i dodavatele. Jsme specialisti na řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže i správními soudy.

Kromě toho ale pomáháme i příjemcům dotací ve sporech s poskytovateli dotací, při kontrolách auditních orgánů a zastupujeme je před orgány finanční správy. Pro poskytovatele dotací zpracováváme právní analýzy v oblasti poskytování dotací a pomáháme jim také při nastavení samotných pravidel dotačních programů. 

Nejčastější služby:

 • zastoupení zadavatele při administraci všech druhů zadávacích řízení v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek i mimo něj; 

 • příprava zadávacích podmínek a kompletní smluvní dokumentace;

 • poradenství při posuzování kvalifikace a hodnocení nabídek; 

 • vyřizování námitek, zastoupení zadavatele před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a ve správním soudnictví; 

 • poradenství dodavatelům při sestavování a podávání nabídek; 

 • analýzy zadávacích podmínek a poradenství dodavatelům při porušení zákona ze strany zadavatele; 

 • poskytování poradenství při vyřizování žádosti o dotaci; 

 • zastupování příjemců dotací před poskytovateli dotací, auditními orgány, finanční správou i soudy; 

 • zpracování právních rozborů v oblasti práva veřejného investování.

 

Nabízíme také školení a workshopy pro veřejný i korporátní sek­tor

Jste ve veřejných zakázkách začátečníci a snažíte se zorientovat, nebo jste ostřílení „zakázkáři“, ale rádi byste si utřídili poslední poznatky v této dynamicky se vyvíjející oblasti? Chystáte se zažádat o dotaci nebo ji máte přiznanou a potřebujete, aby vše proběhlo hladce? Objednejte si u nás školení, kde vám, vašim zaměstnancům nebo vašim klientům přehlednou a srozumitelnou formou představíme to nejdůležitější, na co byste si měli dát pozor. Rádi vám také sestavíme školení na míru.

 

Máte zájem o naše služby?

Ozvěte se nám na e-mail kancelar@kroupalide.cz a pojďme si domluvit schůzku. Samozřejmě můžeme vše vyřešit i on-line. Nebo klidně napište rovnou někomu konkrétnímu, pokud vám padl do oka.

 

Na veřejné investice se specializují:

Mgr. Oldřich Kozumplík

Advokát
 • 14 let praxe
 • Veřejné zakázky, fúze a akvizice, e-commerce

Oldřich je vyhledávaným poradcem pro nákup a prodej společností, strukturování podnikání a vytváření podnikatelských seskupení, nastavování vztahů mezi společníky a obchodní agendu, jako je poradenství v závazkových vztazích nebo vymáhání nároků z porušení smluv.  

Obce a veřejné instituce si jej pravidelně vybírají pro jeho odborné znalosti v oblasti veřejných investic a dopravního práva. 

Aby lépe porozuměl klientům a jejich potřebám, snaží se neustále prohlubovat své vzdělání. Vedle práva vystudoval Oldřich i ekonomii a finance: umí proto právní poradenství zasazovat do daňových, účetních a ekonomických souvislostí

Pro Oldřicha jsou splněná očekávání klientů na prvním místě. Od prvního kontaktu s klientem udělá vše pro to, aby byl se spoluprací spokojený, věděl, že se na něj může spolehnout, a chtěl se vracet s novými projekty.

Co o Oldřichovi říkají naši klienti?

„Naše společnost potřebovala zrealizovat projekt snížení základního kapitálu; i když se na počátku jevil tento záměr jako relativně jednoduchý, realita byla mnohem složitější. Mgr. Kozumplík, a tým AK Kroupalidé, nám byl od začátku oporou a bez problémů opakovaně poskytoval vysoce odborné právní analýzy, koncepty rozhodnutí a návrhy řešení, které odpovídaly detailům měnících se potřeb a nových úvah. Díky jeho profesionálnímu přístupu bylo možné dokončit projekt snížení v původně oznámeném termínu. Spolupráce probíhala bez problémů, komunikace byla velice příjemná. V rámci této zkušenosti z oblasti korporátního práva můžeme více než doporučit.“ 

Slavomír Halla  

Deputy Chairman of the Board of Directors 

MND Gas Storage

 

Mgr. Tomáš Páleníček

Advokát
 • 11 let praxe
 • Veřejná správa, veřejné investice, duševní vlastnictví, e-commerce, farmacie a zdravotnictví

Tomáš vyniká v obecné aplikaci soukromého práva, principů správního a ústavního práva. Díky tomu je schopen se orientovat ve více právních oblastech – rozumí závazkovému právu, ochraně duševního vlastnictví, zejména ochraně osobnosti, ochraně značky, nekalé soutěži, autorskému právu a licencování. Je také vyhledávaným odborníkem na specifickou oblast pozemních komunikací a užívání veřejného prostoru.  

Pracoval na regulaci dopravy, zejména na zavedení zón/oblastí placeného stání, ve dvou největších českých městech – v Praze a Brně. Je spoluautorem několika právních předpisů v této oblasti, včetně novelizací zákona o silničním provozu. 

Vedle toho se už šest let zabývá také ICT právem. V této oblasti, kde právo často „pokulhává“ za vývojem, hledá cesty, aby právo nebránilo aplikací nových technologií.  

Při jeho práci, hlavně při náročnějších jednáních, mu pomáhá rovněž to, že je vystudovaný psycholog. I když sám říká, že lidi rozhodně neanalyzuje. 

Co o Tomášovi říkají naši klienti?

„Rychlost a přesnost, to je Tomáš Páleníček. Tomáše známe už tři nebo čtyři roky, za tu dobu pro nás vždy obratem odpovídal na asi milion všetečných, nikoli však jednoduchých dotazů týkajících se parkování v Praze. Tomáš pro nás ale zpracovával i celé rozsáhlé legislativní dokumenty. Na Tomášovi oceňuji jeho schopnost rychlého pochopení i rozsáhlé problematiky a jistou kreativní kapacitu při předvídání možných budoucích hrozeb. Jinými slovy – Tomáš umí „vidět za roh“. Za pracovníky odboru dopravy Magistrátu hl. m. Prahy spolupráci s Tomášem stoprocentně doporučujeme.“ 

Mgr. Václav Lukeš 

Magistrát hlavního města Prahy 

 

Mgr. Pavel Kroupa

Partner
 • 18 let praxe
 • Veřejná správa a veřejné investice, Regulace dopravy

Pavel je nejen zakládajícím partnerem kanceláře KROUPALIDÉ, ale také odborníkem na veřejné zakázky, závazkové právo a správní právo – hlavně ve vztahu k dopravě ve městech. 

Uvědomuje si, že výstupy právních služeb mají být nejen profesionálně zpracované a funkční, ale hlavně pro klienta srozumitelné a pochopitelné. Pavel věří, že je třeba být k lidem upřímný, nebojí se jim říkat i nepříjemné věci a na druhé straně přiznat vlastní chybu.  

Byl zvolen do představenstva České advokátní komory, je členem rady České parkovací asociace, pomáhá nastavovat IT veřejné zakázky v Asociaci softwarových agentur (ASWA). 

Jako advokát s více než patnáctiletou praxí pomáhal uzavírat stovky smluv a v oblasti práva veřejných zakázek se podílel na straně zadavatele i dodavatele na významných projektech v souhrnné hodnotě přesahující několik miliard korun.

Co o Pavlovi říkají naši klienti?

„S Pavlem a jeho kanceláří pracujeme více než 5 let a od minulého roku je v podstatě naší exkluzivní firemní právní kanceláří. Vedle obvyklého obchodního práva řešíme spolu i právo pracovní. Navíc velkou expertizu mají v oblasti duševního vlastnictví, které je pro nás jako firmu zaměřenou na design velmi důležité.  

U svých nových projektů jsem Pavlovu kancelář pověřil celým procesem založení nových firem na klíč. Skvělá zkušenost.  

V Asociaci textilního, oděvního a kožedělného průmyslu ATOK KROUPALIDÉ vyhráli výběrové řízení na administraci VŘ projektu vzdělávání podle zákona o veřejných zakázkách. Velmi rozsáhlý projekt pro desítky firem zvládli na jedničku a mají můj respekt.“ 

Jiří Grund

CEO

Grund

 

 


verejneZakazky_blog

05.08.20

KROUPAHELÁN výrazně posiluje v oblasti cirkulární ekonomiky, odpadového hospodářství a veřejných investic

Chceme podpořit chytrý restart ekonomiky právním poradenstvím projektům postaveným na principu udržitelnosti. Proto posilujeme tým a pouštíme se do nových projektů.

číst dál >

Vybrané reference

Institut cirkulární ekonomiky INCIEN

Institut cirkulární ekonomiky INCIEN

Ochrana duševního vlastictví    Veřejné investice    Životní prostředí   

Rádi podporujeme smysluplné projekty. Jedním z nich je INCIEN, nezisková organizace, které leží na srdci životní prostředí. Pomohli jsme jí zaregistrovat tři ochranné známky a zabezpečit tak dobré jméno před greenwashingem a jinými nekalými praktikami.

 

mmcité

mmcité

E-commerce    Ochrana duševního vlastictví    Veřejné investice   

Pro mmcité zajišťujeme kompletní právní servis – pomáháme jim s nastavením vztahů s dodavateli a zákazníky, správou jejich koncernu zahrnující několik českých i zahraničních společností nebo jim radíme v účasti ve veřejných zakázkách. Část naší práce také spočívá v ochraně jejich duševního vlastnictví před parazitováním a poškozováním dobrého jména.