Veřejná správa

Spolupracujeme se státní správou, samosprávou a jejich organizacemi na celé škále projektů. Pomáháme s přípravou záměru, jeho realizací i následným provozem.

Oblasti, kterým se nejčastěji věnujeme:

 • užívání pozemních komunikací a veřejného prostoru z hlediska dopravy (regulace parkování ve městech a bikesharingu); 

 • digitalizace veřejné správy a informačních systémů (zřizování a provoz městského informačního systému); 

 • realizace stavebních záměrů (vypořádání majetkoprávních vztahů, právní poradenství při územních a stavebních řízeních, příprava architektonické, projektové a stavební fáze záměru); 

 • právní předpisy a jiné akty samosprávy (spory o zrušení opatření obecné povahy, právní podpora při dozoru nad právními akty ze strany nadřízeného orgánu);

 • veřejné investice a veřejná podpora (více zde);

 • poskytování informací ze strany veřejné správy (právní podpora při vyřizování žádostí o poskytnutí informací).

Ať už potřebujete zpracovat právní analýzu pro svůj záměr nebo vymyslet, jak ho bez rizika realizovat, rádi se s vámi setkáme a pomůžeme vám. Napište nám na kancelar@kroupahelan.cz nebo přímo někomu z nás a domluvme si schůzku.

Na veřejnou správu se specializují:

Mgr. Tomáš Páleníček

Advokát
 • 11 let praxe
 • Veřejná správa, veřejné investice, duševní vlastnictví, e-commerce, farmacie a zdravotnictví

Tomáš vyniká v obecné aplikaci soukromého práva, principů správního a ústavního práva. Díky tomu je schopen se orientovat ve více právních oblastech – rozumí závazkovému právu, ochraně duševního vlastnictví, zejména ochraně osobnosti, ochraně značky, nekalé soutěži, autorskému právu a licencování. Je také vyhledávaným odborníkem na specifickou oblast pozemních komunikací a užívání veřejného prostoru.  

Pracoval na regulaci dopravy, zejména na zavedení zón/oblastí placeného stání, ve dvou největších českých městech – v Praze a Brně. Je spoluautorem několika právních předpisů v této oblasti, včetně novelizací zákona o silničním provozu. 

Vedle toho se už šest let zabývá také ICT právem. V této oblasti, kde právo často „pokulhává“ za vývojem, hledá cesty, aby právo nebránilo aplikací nových technologií.  

Při jeho práci, hlavně při náročnějších jednáních, mu pomáhá rovněž to, že je vystudovaný psycholog. I když sám říká, že lidi rozhodně neanalyzuje. 

Co o Tomášovi říkají naši klienti?

„Rychlost a přesnost, to je Tomáš Páleníček. Tomáše známe už tři nebo čtyři roky, za tu dobu pro nás vždy obratem odpovídal na asi milion všetečných, nikoli však jednoduchých dotazů týkajících se parkování v Praze. Tomáš pro nás ale zpracovával i celé rozsáhlé legislativní dokumenty. Na Tomášovi oceňuji jeho schopnost rychlého pochopení i rozsáhlé problematiky a jistou kreativní kapacitu při předvídání možných budoucích hrozeb. Jinými slovy – Tomáš umí „vidět za roh“. Za pracovníky odboru dopravy Magistrátu hl. m. Prahy spolupráci s Tomášem stoprocentně doporučujeme.“ 

Mgr. Václav Lukeš 

Magistrát hlavního města Prahy 

 

Mgr. Pavel Kroupa

Partner
 • 18 let praxe
 • Veřejná správa a veřejné investice, Regulace dopravy

Pavel je nejen zakládajícím partnerem kanceláře KROUPALIDÉ, ale také odborníkem na veřejné zakázky, závazkové právo a správní právo – hlavně ve vztahu k dopravě ve městech. 

Uvědomuje si, že výstupy právních služeb mají být nejen profesionálně zpracované a funkční, ale hlavně pro klienta srozumitelné a pochopitelné. Pavel věří, že je třeba být k lidem upřímný, nebojí se jim říkat i nepříjemné věci a na druhé straně přiznat vlastní chybu.  

Byl zvolen do představenstva České advokátní komory, je členem rady České parkovací asociace, pomáhá nastavovat IT veřejné zakázky v Asociaci softwarových agentur (ASWA). 

Jako advokát s více než patnáctiletou praxí pomáhal uzavírat stovky smluv a v oblasti práva veřejných zakázek se podílel na straně zadavatele i dodavatele na významných projektech v souhrnné hodnotě přesahující několik miliard korun.

Co o Pavlovi říkají naši klienti?

„S Pavlem a jeho kanceláří pracujeme více než 5 let a od minulého roku je v podstatě naší exkluzivní firemní právní kanceláří. Vedle obvyklého obchodního práva řešíme spolu i právo pracovní. Navíc velkou expertizu mají v oblasti duševního vlastnictví, které je pro nás jako firmu zaměřenou na design velmi důležité.  

U svých nových projektů jsem Pavlovu kancelář pověřil celým procesem založení nových firem na klíč. Skvělá zkušenost.  

V Asociaci textilního, oděvního a kožedělného průmyslu ATOK KROUPALIDÉ vyhráli výběrové řízení na administraci VŘ projektu vzdělávání podle zákona o veřejných zakázkách. Velmi rozsáhlý projekt pro desítky firem zvládli na jedničku a mají můj respekt.“ 

Jiří Grund

CEO

Grund

 

 

Mgr. Kristýna Habrovcová

Advokátní koncipientka
 • 7 let praxe
 • Nemovitosti, fúze a akvizice, veřejná správa

Kristýna se zaměřuje na obchodní právo, především právo korporátní a jeho oblasti spojené s fúzemi a akvizicemi a na obchodní smlouvy, a dále také na pracovní právo. 

Jak ji nejlépe popsat? Třeba v číslech – má za sebou dvě vysoké školy, ovládá pět jazyků a po přechodu z mezinárodní kanceláře do KROUPALIDÉ se už po jednom roce stala nepostradatelnou součástí týmu. Teď je u nás tři a je to čím dál lepší.

Během svých studií strávila několik semestrů na ambasádách a v OSN v New Yorku, své odborné obzory si rozšiřovala také na univerzitě v italské Bologně a na Sciences Po Bordeaux. I díky tomu zvládne levou zadní i přední řešit též přeshraniční aspekty právních problémů našich klientů. 

Kristýna od svých 4 let chodí kreslit do brněnského ateliéru Studánka, kde se schází studenti všeho věku včetně hendikepovaných umělců, a je velmi aktivní v propagaci jeho tvorby. Ateliér pořádá výstavy například v českých památkách UNESCO, ale úspěšně se účastní i velkých mezinárodních soutěží v Bruselu nebo polské Toruni. Kristýniny obrazy si můžete také prohlédnout na tradiční velkolepé přehlídce, kterou Studánka připravuje každoročně v červnu na zámku Belcredi v Líšni a jeho zahradách.

Co o Kristýně říkají naši klienti?

„Na Kristýně mě potěšilo, že na schůzky chodí vždy profesionálně připravená a domýšlí situace při designu nových služeb ještě o krok dále než my sami. Kristýna je velmi rychlá a flexibilní v reakcích na naše dotazy. Mimoto je to člověk, se kterým se dá mile hovořit i bez paragrafů.“ 

Zdeňka Hubáček Kujová 
Principálka kreativního hubu KUMST