Farmacie a zdravotnictví

Podnikat v oblasti zdravotnictví a farmacie s sebou často přináší mnoho právních úskalí. Ať už se jedná o problémy s uvedením léčiva či zdravotnického prostředku na trh nebo problémy s jeho propagací na trhu, rádi vám pomůžeme. 

Naše právní služby zahrnují:

  • poradenství v oblasti registrace/no­tifikace nutné pro uvedení léčiv či zdravotnických prostředků na trh, licenčních požadavků a požadavků na označování výrobků;

  • vyřešení otázek spojených s úhradou léčiv či zdravotnických prostředků z veřejného zdravotního pojištění a analýzy podmínek úhrady; 

  • komplexní právní rady v oblasti marketingu a regulace reklamy ve farmaceutickém průmyslu; 

  • zajištění ochrany osobních údajů zpracovávaných v rámci zdravotnických systémů a záznamů (provedení auditu, poskytnutí komplexní dokumentace včetně záznamů o činnostech zpracování a zpracovatelských smluv);

  • zastupování zadavatele při administraci všech druhů zadávacích řízení v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek i mimo něj a poskytování poradenství pro dodavatele při sestavování a podávání nabídek a dalších úkonech souvisejících s některým z druhů zadávacích řízení;

  • zastupování klientů ve správním řízení, včetně odvolacího řízení před soudem ve všech zmíněných oblastech.

Ačkoliv se může zdát, že se jedná o poměrně komplikovanou oblast vyvolávající mnoho otázek, není důvod se jí obávat. Rádi vám pomůžeme ať už na tento trh teprve vstupujete, nebo už zde máte své stabilní místo.

 

Máte zájem o naše služby?

Ozvěte se nám na e-mail kancelar@kroupahelan.cz a pojďme si domluvit schůzku. Samozřejmě můžeme vše vyřešit i on-line. Nebo klidně napište rovnou někomu konkrétnímu, pokud vám padl do oka.

Na farmacii a zdravotnictví se specializují:

Mgr. Oldřich Kozumplík

Advokát
  • 14 let praxe
  • Veřejné zakázky, fúze a akvizice, e-commerce

Oldřich je vyhledávaným poradcem pro nákup a prodej společností, strukturování podnikání a vytváření podnikatelských seskupení, nastavování vztahů mezi společníky a obchodní agendu, jako je poradenství v závazkových vztazích nebo vymáhání nároků z porušení smluv.  

Obce a veřejné instituce si jej pravidelně vybírají pro jeho odborné znalosti v oblasti veřejných investic a dopravního práva. 

Aby lépe porozuměl klientům a jejich potřebám, snaží se neustále prohlubovat své vzdělání. Vedle práva vystudoval Oldřich i ekonomii a finance: umí proto právní poradenství zasazovat do daňových, účetních a ekonomických souvislostí

Pro Oldřicha jsou splněná očekávání klientů na prvním místě. Od prvního kontaktu s klientem udělá vše pro to, aby byl se spoluprací spokojený, věděl, že se na něj může spolehnout, a chtěl se vracet s novými projekty.

Co o Oldřichovi říkají naši klienti?

„Naše společnost potřebovala zrealizovat projekt snížení základního kapitálu; i když se na počátku jevil tento záměr jako relativně jednoduchý, realita byla mnohem složitější. Mgr. Kozumplík, a tým AK Kroupalidé, nám byl od začátku oporou a bez problémů opakovaně poskytoval vysoce odborné právní analýzy, koncepty rozhodnutí a návrhy řešení, které odpovídaly detailům měnících se potřeb a nových úvah. Díky jeho profesionálnímu přístupu bylo možné dokončit projekt snížení v původně oznámeném termínu. Spolupráce probíhala bez problémů, komunikace byla velice příjemná. V rámci této zkušenosti z oblasti korporátního práva můžeme více než doporučit.“ 

Slavomír Halla  

Deputy Chairman of the Board of Directors 

MND Gas Storage

 

Mgr. Tomáš Páleníček

Advokát
  • 11 let praxe
  • Veřejná správa, veřejné investice, duševní vlastnictví, e-commerce, farmacie a zdravotnictví

Tomáš vyniká v obecné aplikaci soukromého práva, principů správního a ústavního práva. Díky tomu je schopen se orientovat ve více právních oblastech – rozumí závazkovému právu, ochraně duševního vlastnictví, zejména ochraně osobnosti, ochraně značky, nekalé soutěži, autorskému právu a licencování. Je také vyhledávaným odborníkem na specifickou oblast pozemních komunikací a užívání veřejného prostoru.  

Pracoval na regulaci dopravy, zejména na zavedení zón/oblastí placeného stání, ve dvou největších českých městech – v Praze a Brně. Je spoluautorem několika právních předpisů v této oblasti, včetně novelizací zákona o silničním provozu. 

Vedle toho se už šest let zabývá také ICT právem. V této oblasti, kde právo často „pokulhává“ za vývojem, hledá cesty, aby právo nebránilo aplikací nových technologií.  

Při jeho práci, hlavně při náročnějších jednáních, mu pomáhá rovněž to, že je vystudovaný psycholog. I když sám říká, že lidi rozhodně neanalyzuje. 

Co o Tomášovi říkají naši klienti?

„Rychlost a přesnost, to je Tomáš Páleníček. Tomáše známe už tři nebo čtyři roky, za tu dobu pro nás vždy obratem odpovídal na asi milion všetečných, nikoli však jednoduchých dotazů týkajících se parkování v Praze. Tomáš pro nás ale zpracovával i celé rozsáhlé legislativní dokumenty. Na Tomášovi oceňuji jeho schopnost rychlého pochopení i rozsáhlé problematiky a jistou kreativní kapacitu při předvídání možných budoucích hrozeb. Jinými slovy – Tomáš umí „vidět za roh“. Za pracovníky odboru dopravy Magistrátu hl. m. Prahy spolupráci s Tomášem stoprocentně doporučujeme.“ 

Mgr. Václav Lukeš 

Magistrát hlavního města Prahy 

 


Vybrané reference

HARTMANN - RICO

HARTMANN - RICO

Farmacie a zdravotnictví    GDPR    IT / ICT a softwarové právo   

Již několik let spolupracujeme se společností HARTMANN - RICO, průkopníkem ve výrobě a distribuci zdravotnických prostředků. Pomáháme ji se správným nastavením obchodních podmínek, implementací GDPR, licencemi k softwarům nebo dodržováním předpisů regulujících reklamu, ochranu spotřebitele či hospodářskou soutěž.