JUDr. Svatava Veverková, Ph.D.

Advokátní koncipientka
  • 10 let praxe
  • Spotřebitelské právo, e-commerce, nemovitosti, pracovní právo

Svatava se už víc jak sedm let specializuje na spotřebitelské právo, ale jistá v kramflecích si je také v právu občanském, obecném závazkovém i právu na ochranu osobnosti. 

Byť je v naší kanceláři zatím „pouze“ koncipientkou, stihla už do právního světa udělat díru minimálně do hloubky Mariánského příkopu. Má za sebou vybudování a vedení právní poradny největší české spotřebitelské organizace. V dTestu řešila tisíce dotazů podnikatelů týkající se nahrazování škody, obchodních podmínek, zprostředkovávání služeb, reklamací, zákonných povinností či nekalých obchodních praktik.  

Zároveň je spoluzakladatelkou a šéfredaktorkou právně-mediální platformy Právo21, kde otevřeně a srozumitelně komunikuje aktuální právní témata, dění z domova i ze světa, rozhovory s výjimečnými osobnostmi či rozbory právních otázek a taktéž vydává úspěšné právní Podcasty21. 

Díky svému působení na PrF MU má kontakty na akademiky, pravidelně publikuje odborné články a přednáší zejména spotřebitelské právo. 

V roce 2023 obdržela za své aktivity ocenění FLAMMA pro inspirativní právničky.

Volný čas prý taky někdy má. 

Co o Svatava říkají její bývalí kolegové?

„Svatava je cenný člověk, výborná právnička, skvělá organizátorka a spolehlivá spolupracovnice. V dTestu s velkým přehledem vedla právní poradnu a organizovala moot court. Přátelským, ale zároveň náročným vedením poradců dTestu umožnila, aby spotřebitelé v desítkách tisících případech ročně získali potřebné rady a aby zároveň poradci dTestu vyrostli lidsky i profesně.“ 

Petr Šmelhaus 

Head of Legal Department 

dTest