Mgr. Marie Odstrčilová

Advokátní koncipientka
  • 5 let praxe
  • Pracovní právo, IT právo, právo duševního vlastnictví

Marie je skvělou posilou našeho týmu. Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a nejvíce se zajímá o právo duševního vlastnictví a informační technologie. Má však zkušenosti i s občanským právem nebo insolvenčním a exekučním právem.

Za dob studií se zúčastnila studijního pobytu ve Francii na Institut Catholique de Toulouse, díky čemuž má možnost pracovat s francouzskými texty. V současné době je také studentkou Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.