Registrace ochranné známky se vyplatí i malým a středním podnikatelům

Přijít na trh se spotřebitelsky atraktivním názvem společnosti, logem nebo označením výrobků či služeb není jednoduché – své o tom ví asi každý podnikatel. Jestliže se to povede, nikoho nepotěší, pokud na označení začne parazitovat konkurent. Jedná se přitom o reálný scénář. Ačkoli poctivému podnikateli takové jednání může přijít neuvěřitelné, vždy se najde někdo, komu takováto praxe problém nedělá. Ochranu svého originálního označení může podnikatel výrazně posílit registrací národní či evropské ochranné známky, přičemž do konce roku 2017 lze polovinu nákladů vynaložených na registraci čerpat z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

 

Co lze chránit ochrannou známkou?

Ochrannou známkou je možné chránit jakékoli označení, které je možné graficky znázornit. Nejčastěji půjde o slova (např. název podnikatele, výrobku, nebo také slogan) či obrázky (např. logo podnikatele), ale může jít také o tvar výrobku či jeho obal. Podmínkou přitom vždy bude, aby takovéto označení bylo způsobilé odlišit výrobky nebo služby jednoho podnikatele od výrobků nebo služeb podnikatele jiného. Český zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, obsahuje definici takových označení, které ochrannou známkou být nemohou. V praxi podnikatelé nejčastěji naráží na nemožnost registrace označení postrádající rozlišovací způsobilost, nebo označení, které je příliš obecné (např. označující souhrnně určitý druh zboží). Jednoduchým příkladem může být nemožnost registrace slovní ochranné známky „čokoláda“ pro čokoládovou tyčinku.

 

Kde všude bude ochranná známka účinná?

Ochranné známky mají vždy teritoriální působnost. Pokud si podnikatel zaregistruje ochrannou známku u českého Úřadu průmyslového vlastnictví, brání taková známka užívání registrovaného označení jinými osobami pouze na území České republiky. Lze si však zaregistrovat také ochrannou známku Evropské unie, která označení ochrání ve všech státech EU. Správní poplatek za českou ochrannou známku začíná na 5000 Kč, u té unijní lze registraci provést od 850 EUR. Ačkoli je potřebné k těmto částkám připočítat cenu služeb advokáta, investice do ochrany značky se podnikateli vyplatí.

 

Jaké výhody registrovaná ochranná známka poskytuje?

Ochranná známka dává svému vlastníku výlučné právo označovat jí zboží a služby, pro které je ochranná známka registrována. Nikdo jiný nesmí pro zboží a služby určené v přihlášce známky užít označení, které je shodné nebo zaměnitelné s ochrannou známkou. Pokud se někdo takovéhoto protiprávního jednání dopustí, je pozice vlastníka ochranné známky ve sporu mnohem silnější než pozice jiného podnikatele, který své označení ochrannou známkou chráněné nemá. Kromě výrazně lepší pozice v případném soudním sporu je potřeba si také uvědomit, že i samotní rušitelé ochranných známek mají po poradě s advokátem mnohem větší vůli dobrovolně upustit od porušování práv ještě v předsoudní fázi.

Vlastník ochranné známky přitom nemusí vždy postupovat soudní cestou, která bývá často zdlouhavá. Pokud je do práv vlastníka zasahováno tím způsobem, že jsou jeho ochrannou známkou označovány cizí výrobky, může požádat o zásah také celní správu. Ta takové zboží považuje za padělek a může jej zabrat, což se často děje např. na tržnicích v případě padělků módních značek.

Nakonec je dobré si uvědomit, že pokud podnikatel užívá určité označení, které nemá chráněné ochrannou známkou, nelze vyloučit, že si jej jako ochrannou známku zaregistruje jiná osoba. To pak může znamenat značný problém. Pokud však již označení jako ochranná známka chráněno je, může se vlastník starší ochranné známky bránit zápisu ochranné známky, který by byla s tou jeho zaměnitelná.

 

Máte problémy s cizí ochrannou známkou?

I když podnikatel nemá ochrannou známku, může se mu stát, že jej jiný podnikatel obviní z protiprávního jednání spočívající v porušování práv k jeho ochranné známce. Ačkoli by se mohlo zdát, že majitel ochranné známky má vždy navrch a druhý podnikatel je „bez šance“, není tomu tak. Není totiž výjimečné, že se podnikateli povede registrace ochranné známky, která ve skutečnosti odporuje zákonným pravidlům, a správně nikdy registrována být neměla. V takovém případě existuje možnost podat k příslušnému známkovému úřadu návrh na výmaz ochranné známky.

Nejčastěji lze tímto způsobem docílit výmazu klamavé ochranné známky, ale také známky postrádající rozlišovací způsobilost či obsahující pouze obecné výrazy běžně užívané v určitém odvětví. Pokud má podnikatel podezření, že příslušný úřad neměl ochrannou známku nikdy zaregistrovat, lze doporučit kontaktování advokáta za účelem právní analýzy problému a zastupování v řízení před známkovým úřadem.

 

Částečná úhrada nákladů na registraci ochranné známky z OPPIK

Až do konce roku 2017 mohou podnikatelé se sídlem mimo Prahu čerpat dotaci na náklady související s registrací ochranných známek v České republice i v zahraničí z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Minimální výše poskytnuté dotace je 40 tis. Kč, maximální až 1 mil. Kč. Více informací naleznete na stránkách Agentury pro podnikání a inovace. Z operačního programu jsou hrazeny nejen správní poplatky, ale také náklady na právní služby či na potřebné překlady listin.

 

S ochrannými známkami Vám rádi pomůžeme

Máte zájem o registraci české či evropské ochranné známky? Nebo se nacházíte ve sporu týkajícím se ochranných známek a potřebujete zastoupení v řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví nebo v soudním řízení? Advokáti naší kanceláře mají s problematikou ochranných známek zkušenosti, které rádi zúročí i ve Vaší věci.