Představení kanceláře: Jak pracujeme?

Objednáte si od nás právní služby. V dohodnutém termínu vám výstup zašleme. Co vše se odehraje mezi tím?

Se svou poptávkou se můžete ozvat na kancelar@kroupahelan.cz nebo +420-777-930-747. Naše kolegyně z back office si ji přečtou a přepošlou právníkovi dle specializace. Případně si můžete konkrétního právníka vybrat rovnou na našem webu a ozvat se mu napřímo.

Právník se vám nejpozději do druhého dne ozve a společně si vyjasníte vaše zadání. Následně vám pošleme cenovou nabídku, která se odvíjí hlavně od toho, kolik času budeme potřebovat na zpracování zadání. Termíny pak navrhujeme podle urgentnosti zadání a našich časových kapacit.

Jakmile schválíte naši cenovou nabídku, pouštíme se do právní práce. Na vyřešení vašeho zadání může pracovat jeden i více právníků. Záleží na komplexnosti případu. U složitějších věcí zpravidla vedoucí právník, který s vámi komunikuje, zadání zanalyzuje a přidělí dílčí úkoly dalším kolegům v týmu. Ti například analyzují dotčené právní předpisy, soudní rozhodnutí a další odbornou literaturu nebo píšou samotný návrh analýzy nebo smlouvy. V těchto složitějších případech se řídíme tzv. „pravidlem čtyř očí“. To znamená, že vytvořené návrhy výstupů ještě čte a doplňuje vedoucí právník, aby se opravdu na nic nezapomnělo.

Jakmile máme výstup hotový, vedoucí právník vám výstup zasílá ke kontrole a je vám k dispozici k navazující konzultaci.

Následně zbývá ještě práci řádně vyfakturovat. Za tímto účelem všechnu svou práci měříme na stopkách a výkazy ukládáme v zabezpečeném systému, ve kterém zároveň vypracováváme a archivujeme výstupy. Vedoucí právník u složitějších projektů zároveň dbá na to, abychom se při práci vešli do časového limitu, který jsme si s vámi dohodli.

Podle uložených výkazů pak zpravidla po skončení měsíce vedoucí právník připraví podklady k fakturaci a vystavíme pro vás fakturu. Tu dle situace dostanete e-mailem buď od právníka, se kterým komunikujete, nebo naší back office.

Pokud vás o naší práci zajímá cokoliv dalšího, jsme tady pro vás!