Palivové karty a jejich právní úprava v České republice

Slyšeli jste někdy o palivových kartách? Víte, k čemu slouží a jak je náš právní řád reguluje? Ať už jste odpověděli ano, nebo ne, tento článek vás provede palivovými kartami a jejich regulací v České republice od začátku až do konce.

Palivová nebo tankovací karta je karta sloužící k úhradě pohonných hmot. Její základní výhoda spočívá ve zjednodušení plateb zejména pro profesionální řidiče. Pro osoby samostatně výdělečně činné či obchodní společnosti je zásadní snížení nákladů za pohonné hmoty současně s dalšími slevami na službách pro vozidla. Zejména pro velké obchodní společnosti jsou tak palivové karty zcela nezbytnou součástí provozu vozidel, a to hned z několika důvodů:

  • fixní (tzv. totemové) ceny pohonných hmot,
  • monitorování celkové spotřeby a vynaložených nákladů,
  • vyhodnocení spotřeby u jednotlivých vozidel,
  • plánování úspornějších tras,
  • odpadnutí administrativní zátěže a jednodušší fakturování,  
  • ochrana proti zneužití peněžních prostředků.

Typy palivových karet, jejich výhody a nevýhody a který si vybrat?

Existují dva základní typy palivových karet – vázané a univerzální (nezávislé). Jak už název napovídá, vázané palivové karty vydávají konkrétní provozovatelé čerpacích stanic, které opravňují k nákupu pouze u odpovídajících čerpacích stanic nebo jejich řetězců. Naopak univerzální (nezávislé) palivové karty vydávají nezávislí poskytovatelé, kteří uzavírají smlouvy s vyšším počtem čerpacích stanic (resp. řetězců), a umožňují tak řidičům větší flexibilitu v tom, kde budou chtít kartu využít.  

Palivové karty se ale liší také dle konkrétního poskytovatele, cílové skupiny či smluvních podmínek. Při výběru tak nezapomeňte zvážit specifické potřeby vás nebo vaší obchodní společnosti tak, aby se vám palivová karta skutečně vyplatila. V opačném případě totiž může dojít i k tomu, že zaplatíte více, než byste vynaložili za úhrady benzínu klasickým způsobem.

Jste-li v opačné pozici a zvažujete vydávání palivových karet, bude primárně záležet na vaší domluvě s konkrétními provozovateli čerpacích stanic. Samozřejmě, pokud je vaše obchodní společnost provozovatelem čerpací stanice (resp. řetězce), bude pro vás přirozenější vydávat vázané karty na podporu vašich čerpacích stanic. Vše ale záleží na vašich preferencích a podnikatelském záměru.  

Jaké právní regulaci u nás palivové karty podléhají?

Právní regulace vydávání palivových karet je v České republice postavena poměrně zajímavě, a to „negativně“. Ze zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, je totiž vydávání palivových karet vyloučeno – tzn. není poskytováním platebních služeb. Obdobně tuto činnost vylučuje ze své působnosti také zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách, kdy se podle něj nejedná o distribuci pohonných hmot. O jakou činnost se tedy jedná a co musí vydavatelé palivových karet splňovat?

Dle Ministerstva průmyslu a obchodu je možné činnost vydavatele palivových karet podřadit pod kategorii živnosti volné s názvem „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ a obory „Zprostředkování obchodu a služeb“, „Velkoobchod a maloobchod“ nebo „Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy“. To vše samozřejmě za předpokladu naplnění všech znaků živnosti dle § 2 zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon.  

Vydavatelé palivových karet tak musí splňovat pouze všeobecné podmínky provozování živnosti (§ 6 živnostenského zákona), avšak nemusí disponovat odbornou ani jinou způsobilostí. Živnost pak stačí pouze ohlásit na příslušném živnostenském úřadě.

Závěr

Palivové karty jsou skvělým pomocníkem pro dopravní společnosti a profesionální řidiče, které přináší nespočet benefitů. Budete-li nad nákupem palivových karet uvažovat, nezapomeňte zvážit nejen vaše potřeby a preference, ale také konkrétní typ a vydavatele. Naopak, chcete-li se stát vydavatel palivových karet, ověřte si, zda splňujete podmínky pro provozování živnosti a nezapomeňte živnost ohlásit na živnostenském úřadě.  

Pokud vám však něco nebude jasné, s jakýmkoliv doplňujícím dotazem či žádostí o právní poradenství se na nás neváhejte obrátit.Autor: Natálie Polanská