Nová pravidla nastavování slev. Na co si dát pozor?

Od ledna platí nová pravidla nastavování slev ve spotřebitelských koupích. Ačkoliv od dané legislativní změny uběhl již více než půlrok, v praxi stále panuje spousta chyb. Výpočet slevy totiž přináší mnoho úskalí a krok vedle může znamenat i milionovou pokutu. Z jaké částky slevu nemůžete počítat? Jakým způsobem zákazníky o slevě informovat? A uplatní se nová pravidla úplně na všechny produkty?

Nezáleží na tom, jestli budete slevovou akci označovat jako slevu, výprodej, speciální nabídku nebo třeba Black Friday. Není ani důležité, jestli o slevě informujete na cenovce, ve výloze, v e-shopu nebo v letáku. Na všechny uvedené a podobné případy se vztahují nová pravidla nastavování slev: Spotřebitele musíte jasným a srozumitelným způsobem informovat jak o nové, snížené ceně zboží, tak o ceně referenční.

Jak zjistit referenční cenu?

Představte si, že chcete prodávat notebook se slevou. Abyste zjistili jeho referenční cenu, měli byste si položit následující tři otázky:

1. Za jakou nejnižší cenu jste notebook nabízeli a prodávali v posledních třiceti dnech před poskytnutím slevy?

Jednoduše si vytvořte časové okno a podívejte se do něj. Najděte nejnižší cenu, za kterou jste notebook nabízeli a prodávali. Nezáleží na tom, zda se vám jej za zmíněnou cenu skutečně podařilo prodat. Postačí, že byl za uvedenou cenu v nabídce a voilà, máte referenční cenu.

2. Pokud notebook neprodáváte ani 30 dnů, za jakou nejnižší cenu jste ho nabízeli a prodávali od začátku jeho prodeje?

Postupovat budete podobně jako u předchozího případu. Časové okno bude pouze kratší, a to od zahájení prodeje do slevové akce. Daná nejnižší cena je opět cenou referenční.

Chcete-li prodej nového typu notebooku ve svém e-shopu odstartovat hned se slevou, máme pro vás špatnou zprávu: Takový postup není možný. I kdybyste notebook chtěli od začátku prodávat za cenu nižší než doporučenou výrobcem, nesmíte ho označit jako akční zboží – podle nových pravidel totiž o slevu nepůjde. Notebook můžete samozřejmě nabízet za nižší cenu než konkurence, ale bez označení slevy.

Místo označení nově uváděného zboží do prodeje jako zlevněného prezentujte raději cenovou výhodu jinak, třeba prostřednictvím cenového srovnání s jinými prodejci. Myslete však na to, že srovnání cen nesmí na zákazníka působit jako sleva. Proto by například jeho prezentace měla mít jiný vizuál než vaše slevové akce a pro popis cenové výhody byste měli používat jiné výrazy než „akce“, „sleva“ apod.

Případně notebook nabízejte alespoň část dne za vyšší cenu a teprve poté jej dejte do slevy. V takovém případě bude referenční cenou ta, za kterou jste ho nabízeli po uvedenou část dne.

3. Pokud slevu notebooku zvyšujete postupně, za jakou nejnižší cenu jste jej prodávali 30 dnů před poskytnutím první slevy?

Uvedené pravidlo je pro vás jako prodejce výhodné. Sleva totiž bude narůstat, protože se bude počítat pořád ze stejné původní referenční ceny. Slevu však musíte zvyšovat postupně, bez přerušení a bez zvyšování uvedené referenční ceny po dobu slevové akce.

Z čeho slevu počítat?

Slevu byste měli počítat z rozdílu mezi referenční cenou a novou, sníženou cenou – tedy nikoliv například z předchozí ceny výrobku navýšené den před slevovou akcí nebo z  ceny doporučené výrobcem, za kterou jste zboží nikdy neprodávali. Stejný názor má také Česká obchodní inspekce, která vás může za porušení pravidel hry pokutovat, i Evropská komise, která vydala pokyny k vykládání pravidel počítání slev. Existují však rovněž odlišné právní názory, podle nichž může prodejce slevu počítat i z jiné než referenční ceny, pouze má povinnost o ní informovat.

Abyste si byli opravdu jistí, z čeho slevu počítat, můžete si přečíst pár příkladů. Vycházíme z toho, že slevová akce začne 1. září.

Chcete zlevnit pastelky, které máte na prodejně už pár měsíců. Původně stály 150 Kč, ale protože se moc neprodávaly, zlevnili jste je 7. srpna na 120 Kč. Po pár dnech jste ovšem zjistili, že po nich stoupla poptávka, a tak jste je 15. srpna začali prodávat za 200 Kč. Pokud se rozhodnete od 1. září zlevnit zboží na 100 Kč, referenční cena bude 120 Kč. Z ní budete počítat slevu, takže ve výsledku dosáhne zhruba 17 %.

V srpnu chcete ve svém e-shopu představit nejnovější chytré hodinky. Začnete je 1. srpna nabízet shodně s doporučenou cenou od výrobce za 10 900 Kč. Konkurence ale snižuje cenu, a tak se rozhodnete 20. srpna zlevnit hodinky na 10 000 Kč. Pokud je budete chtít 1. září zlevnit ještě více na 9 000 Kč, bude referenční cenou 10 900 Kč a vy budete uvádět u hodinek slevu 17 % – ovšem pouze za předpokladu, že slevu zvýšíte bez přerušení.

Chytré hodinky se rozhodnete nabízet i v kamenné prodejně, která je od e-shopu marketingově oddělena. Přestože je doporučená cena právě 10 900 Kč, rozhodnete se už od začátku prodeje nabízet hodinky za 9 300 Kč. V daném případě o slevu nepůjde, tudíž u hodinek nemůžete používat jakýkoliv příznak vzbuzující její zdání. Pouze u nich můžete uvést, že běžná cena je vyšší – ale pozor, taková informace opět nesmí vzbuzovat zdání slevy.

Rozhodli jste se, že budete každý pátek poskytovat po celý den slevu 10 % na spotřebiče. Pokud je spotřebič v pátek 25. srpna zlevněn z 1 000 Kč na 900 Kč, je referenční cenou pro další pátek 900 Kč. Pokud jej chcete 1. září prodávat opět za 900 Kč, měla by zde být uvedena jako referenční cena opět 900 Kč. Máme za to, že v takovém případě by cena neměla být označena jako zlevněná, protože bude odpovídat ceně referenční.

Čemu byste se měli vyhnout?

  • Nepočítejte slevu z ceny, za kterou jste zboží nikdy neprodávali.
  • Nepočítejte slevu z doporučené ceny k prodeji, pokud nejde zároveň o nejnižší cenu, za kterou jste zboží prodávali v posledních 30 dnech.
  • Nenavyšujte cenu těsně před slevovou akcí, aby sleva uměle působila jako větší.
  • Neprezentujte pouze výslednou slevu bez uvedení referenční ceny.

Jak o slevě informovat?

Coby prodejci máte povinnost informovat spotřebitele jak o referenční ceně, tak o konečné ceně zboží, včetně všech daní a poplatků. Referenční cena musí být zobrazena jasně a srozumitelně. Není proto vhodné ji skrýt v grafu s vývojem ceny za poslední rok, který si může zákazník rozkliknout. Naopak doporučujeme uvést referenční cenu i s vysvětlivkou, jak jste ji vypočítali – například „*nejnižší cena zboží za posledních 30 dnů před poskytnutím slevy“.

Jak slevu zobrazovat?

Můžete například přeškrtnout referenční cenu a zobrazit cenu novou. Můžete přidat i procenta, o které bylo zboží zlevněno (výpočtem z referenční ceny).

Informaci o procentech můžete uvádět například na cenovce, u zboží nebo můžete v prodejním místě nebo v bočním panelu e-shopu umístit baner s nápisem „sleva 50 % na vše“. Slevy lze i rozdělit, takže můžete poskytnou slevu 30 % na sukně, 10 % na trička a 15 % na kosmetiku. Procentuální uvedení slevy vás však nezbavujete povinnosti uvést zároveň u každého zboží referenční cenu.

Kromě referenční ceny můžete na výrobcích zobrazit i cenu předchozí – což může být vhodné třeba v situaci, kdy nejnižší cena, za niž jste mobilní telefon prodávali 30 dnů před poskytnutím slevy, činí 8 000 Kč, ale předchozí cena, za kterou jste ho prodávali v posledním týdnu před poskytnutím slevy, dosáhne 10 000 Kč. Referenční cena zde bude 8 000 Kč. V takovém případě byste ale měli vysvětlit, co která cena znamená, a zároveň by informace o předchozí ceně neměla být výraznější než cena referenční. Spíše by se mělo jednat o nějakou dodatečnou, ne příliš výraznou informaci, jinak by mohla vzbuzovat dojem, že je výsledná sleva větší než ve skutečnosti. Kvůli jednoznačnosti je lepší uvést vysvětlení ceny hned u ní, nikoliv například v rozevírací poznámce. Dodatečnou informací může být i uvedení procentuální výše slevy z této předchozí ceny, opět ovšem nesmí být výraznější než ta vypočítaná z ceny referenční.

Na co nová pravidla (ne)dopadají?

V zákoně je uvedeno, že se úprava vztahuje pouze na výrobky. My však doporučujeme použít nová pravidla informování o slevách také u služeb v maximální možné míře. Pokud například nabízíte přes internet kurzy anglické konverzace, je v případě slevy kurzu také vhodné určit referenční cenu a počítat slevu z ní. Nová pravidla se naopak nepoužijí na výrobky podléhající rychlé zkáze či s krátkou dobou spotřeby: Jedná se například o ovoce a zeleninu, mléčné výrobky, květinové pugéty nebo maso a uzeniny. Chcete-li dát takové zboží do slevy, nemusíte zjišťovat referenční cenu, ani o ní informovat zákazníky.

Nová pravidla nemusíte používat ani u slev, které jsou pro zákazníka individuální, případně u slev, k nimž má přístup omezené množství osob. Jde například o narozeninové slevy, slevové kódy influencerů či slevu za nasbírané body. Ale pozor, pokud je sleva individuální jen zdánlivě – například je dostupná všem zákazníkům po zadání kódu #slevajede v nákupním košíku – opět se musíte popsanými pravidly řídit.

Pokud nabízíte kombinované nebo podmíněné nabídky, jako je „2 za cenu 1“, „2+1 zdarma“, „při koupi 3 výrobků sleva 30 %“, nová pravidla u nich také řešit nemusíte.

Co když budete o slevách informovat chybně?

Přestože vám může nový výpočet slev připadat složitý, není radno jej podceňovat. Porušením pravidel se totiž můžete dopustit přestupku, za což vám může být uložena pokuta do výše až pěti milionů korun. Zákazník má navíc v takovém případě možnost od smlouvy odstoupit až do 90 dnů od jejího uzavření nebo požadovat přiměřenou slevu. Pozor byste si měli dát také na to, že máte povinnost veškeré cenové údaje uchovávat a dozorový orgán si může vyžádat jejich předložení. Pokud budete potřebovat pomoci s nastavením cen a kontrolou dokumentace, neváhejte kontaktovat naši advokátní kancelář na kancelar@kroupahelan.cz.

Autorky:
JUDr. Svatava Veverková, Ph.D.
Mgr. Marie Odstrčilová

Článek byl uveřejněn v časopise Statutární zástupce firmy od Nakladatelství FORUM s.r.o., číslo 4, srpen 2023.