Kontraktační triky 1 – Jak chytře omezit odpovědnost za škodu

Věděli jste, že tam, kde je bez dalšího sjednaná smluvní pokuta, se již nehradí vzniklá škoda?

Přestavte si, že jste se jako zhotovitel zavázali provést dílo, například dodat vybavení prodejny do plánovaného termínu otevření, a tuto povinnost jste zajistili nízkou smluvní pokutou. Pokud se dostanete do prodlení s provedením díla, zaplatíte namísto škody, která může být poměrně vysoká (mzdy, nájem, ušlý zisk) pouze sjednanou nízkou smluvní pokutu.

Pokud si nejste jisti, jak se smluvními pokutami pracovat, rádi Vám s jejím začleněním do obchodních podmínek pomůžeme.