Jaké využití má blockchain v právu?

Blockchain. Buzzword, který slyšíme nejčastěji ve spojení s kryptoměnami. Ale i technologie, která může přinést hodně zajímavé možnosti do obchodních vztahů. Tento článek popisuje potenciál jeho využití jako důkazu o vlastnictví či autorství. 

Blockchain jako „digitální notář“ 

Máte konečně dopsaný román, který vám ležel od střední v šuplíku? Vytvořili jste hudbu, umělecké dílo anebo jenom důležitý dokument, který chcete ochránit před všemi parazity světa? Nebo prostě jen toužíte po nezpochybnitelném důkazu o vlastnictví cenné věci? 

První možností je využít služeb notáře. Ten totiž může osvědčit, že k určitému datu existuje nějaké dílo nebo věc, kterou někdo vlastní.  

Tou další možností je právě blockchain. Můžeme ho vnímat jako takového „digitálního notáře“, který umožní dosáhnout téhož s nižšími náklady. 

Existují různé služby, které umožňují zdarma nebo za malý obnos v řádu stovek korun přesně tuto ochranu. Spočívají v tom, že na zabezpečené úložiště nahrajete soubor, který je zapsán do blockchainu a tím pádem zašifrován a „orazítkován“ konkrétním časem uložení. Díky tomu máte jednoznačný důkaz o autorství/vlastnictví určité věci v určitý moment. Mezi nejznámější služby patří například originstamp.com (zdarma) nebo proofofexistence.com (0.00025 BTC, tj. 260 Kč ke dni publikace). 

V některých zemích blockchainu věnují pozornost už i veřejné instituce. Na Maltě ho lze použít dokonce i pro ověřování pravosti akademických listin. 

Co je ale vlastně ten blockchain 

Ve zkratce jde o decentralizovanou sdílenou databázi, do které se zapisují šifrované zápisy. Zjednodušeně se dá přirovnat k účetní knize, kterou sdílí všichni její uživatelé a postupně do ní přidávají jednotlivé zápisy, nazývané jako bloky (blocks). Tyto zápisy jsou šifrované, což spolu s jejich sdílením všemi uživateli a návazností zápisů na sebe vede prakticky k jejich nezměnitelnosti.  

Nejčastějším druhem zápisu jsou různé digitální transakce, které dosáhly největšího rozšíření i mezi veřejností ve formě kryptoměn nebo tzv. NFT (non-fungible tokens).  

Z blockchainu lze pak tedy poznat zejména to, kdo vlastní určitý obnos kryptoměny nebo digitálního předmětu a jaká je historie jeho převodů. Rozpoznat to lze díky tomu, že zápis v blockchainu je zašifrován. Část kódu šifry je veřejně viditelná (prokazuje existenci zápisu navenek) a druhou část kódu drží přímo určitá osoba (ta tedy může prokázat svoje vlastnictví nebo autorství).  

Důkaz místo slibů 

Blockchain prakticky slouží jako nezpochybnitelný důkaz vlastnictví nebo autorství. Jak je to možné? Databázi totiž nespravuje jedna společnost, ale všichni její uživatelé. Jelikož každý z těchto uživatelů má uloženu neustále aktualizovanou kopii této databáze, je blockchain bezpečnější než klasická databáze. Pokud dojde např. k útoku nebo snaze o změnu zápisu v jedné kopii databáze, stále existují její další kopie.  

Navíc nikdo nemůže do zápisů zasáhnout bez viditelného narušení celého blockchainu. Samotný zápis totiž obsahuje tzv. hash. Ten lze popsat jako kód nebo „digitální podpis“, který odkazuje na předchozí zápis v blockchainu. Na tento zápis zase navazují ty novější. Pokud by do něj někdo zasáhnul, došlo by ke změně kódu (hashe) i všech novějších zápisů. Bylo by proto nad slunce jasné, že byl řetěz zápisů narušen a bylo by možné prokázat zásah a obnovit původní zápis.  

Co na to soudy 

Možná vás teď napadá, co na takový důkaz blockchainem řekne český soudce. Jedná se sice o novou, složitou a právem neupravenou technologii, ale není důvod k velkým obávám. Pravda, není nám dosud známo české rozhodnutí, které by takový důkaz akceptovalo. To je však dáno spíše dosud malým využíváním této technologie.  

Blockchain by měl český soudce posuzovat jako každý jiný elektronický důkaz. Soudy obecně akceptují elektronické důkazy. Jsme proto toho názoru, že při srozumitelném vysvětlení fungování blockchainu a jasném prokázání existence určitého zápisu v něm nestojí přijetí takového důkazu z právního hlediska nic v cestě.  

Jak zápis v blockchainu soudu doložit? Obvykle postačí předložit určitý certifikát o zápisu do blockchainu, ke kterému je připojen elektronický podpis nebo elektronické razítko. V případě nedůvěry v zápis ze strany soudu lze zvažovat i znalecký posudek. 

V zahraničí je premiantem v této oblasti Čína, jejíž soudy již akceptují využití zápisu v blockchainu jako elektronického důkazu. V brzké budoucnosti můžeme však očekávat podobná rozhodnutí i v České republice. 

Závěr 

Blockchain je více než jen bitcoin a osmibitové obrázky prodávané za neuvěřitelné sumy. Poskytuje zajímavou a velmi bezpečnou možnost k prokázání, že v určitém momentě jste byli autorem určitého díla nebo vlastníkem libovolného předmětu. Kopie blockchainu je totiž uložená u každého uživatele, samotný zápis je zašifrován a nezměnitelně navázán na všechny ostatní zápisy.  

Chcete poradit s tím, jak ochránit své vlastnictví nebo autorské dílo zápisem do blockchainu? Neváhejte se nám ozvat. 

Kde hledat více informací:

[1] Employers in Malta Will Soon Be Able To Verify Skills And Credentials Through Blockchain. Více na: https://www.maltachamber.org.mt/en/employers-in-malta-will-soon-be-able-to-verify-skills-and-credentials-through-blockchain

[2] Hangzhou Huatai Yimei Culture Media Co., Ltd. vs. Shenzhen Daotong Technology Development Co., Ltd. O případu více například na: https://www.jdsupra.com/post/contentViewerEmbed.aspx?fid=4c21a6d4-cb7d-489d-a362-917b3185aac6

[3] China: Supreme People's Court Issues Online Litigation Rules, Addressing Review of Blockchain Evidence. Více na: https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2021-07-21/china-supreme-peoples-court-issues-online-litigation-rules-addressing-review-of-blockchain-evidence/

[4] § 72 zákona č. 358/1992 Sb., notářského řádu 

 

Autor: Ondřej Hanák