Jak založit společnost s ručením omezeným - 2. díl

Chcete podnikat skrze právnickou osobu, ale nevíte, co všechno potřebujete k jejímu založení? Ve druhém díle seriálu se soustředíme na to, jaké úřady či orgány budete muset se zakládacími dokumenty navštívit, abyste byli v založení společnosti úspěšní. 

Zakladatelskou listinu nebo společenskou smlouvu už máte. A pokud ne, více se o tom dočtete zde. Nyní se podíváme na to, co budete muset udělat dál.  

Kam se musí dojít?

Notář 

Nejprve je třeba dohodnout se s notářem, aby připravil notářský zápis o založení vaší společnosti. Notáře si můžete dohledat např. přes stránky Notářské komory České republiky. Nejčastěji to bude probíhat tak, že si s notářem domluvíte datum schůzky, na které dojde k podpisu notářského zápisu společníky. Ještě před schůzkou mu zašlete zakladatelskou listinu nebo společenskou smlouvu, aby si mohl notářský zápis předpřipravit. 

Na samotnou schůzku pak přinesete následující dokumenty potřebné k založení společnosti: 

  • čestné prohlášení a souhlas s ustanovením do funkce člena voleného orgánu za každého člena voleného orgánu, 

  • souhlas s umístěním sídla, 

  • případné rozhodnutí statutárního orgánu o sídle, 

  • prohlášení správce vkladu, 

  • zakladatelské právní jednání, 

  • občanský průkaz (resp. obdobný doklad, kterým je např. pas) k ověření totožnosti. 

Na schůzce poté dojde k ověření totožností přítomných a následnému podpisu notářského zápisu.  

Živnostenský úřad 

Na živnostenském úřadu si budete muset následně vyřídit živnostenské oprávnění. Některé to nabízí dokonce na počkání. Je proto dobré si předem ověřit možnosti konkrétního živnostenského úřadu. S sebou musíte donést následující dokumenty, a to v listinném originálu: 

  • notářský zápis o založení společnosti, 

  • občanský průkaz (resp. obdobný doklad, kterým je např. pas) k ověření totožnosti, 

  • plnou moc od člena statutárního orgánu (pouze v případě, že by tento úkon činila jiná osoba). 

Živnostenský úřad vám následně vydá výpis z živnostenského rejstříku, který bude společnost opravňovat k podnikání v oblasti vymezené v předmětu činnosti. 

Po zařízení živnostenského oprávnění je ještě potřeba následně znovu dojít za notářem a ten zapíše vaši společnost do obchodního rejstříku a vystaví výpis z obchodního rejstříku, který vám předá. 

Finanční úřad 

Následně budete muset ohlásit vznik společnosti finančnímu úřadu a společnost zaregistrovat k příslušným daním na místně příslušném finančním úřadě, a to ode dne vzniku společnosti do 15 dní.  

Ostatní úřady 

Dále případně budete muset společnost ohlásit také úřadu práce nebo správě sociálního zabezpečení. Těmto úřadům se však nemusíte ohlašovat vždy, a proto je dobré zjistit si podmínky, kdy takovou povinnost máte. Jedná se zejména o to, zda budete mít zaměstnance či ne. 

Závěr 

Zakládání společnosti s ručením omezeným může být hračka, když víte, jak na to. Pokud potřebujete pomoci ať už se samotným založením společnosti, nebo jen s přípravou jednotlivých dokumentů, neváhejte se na nás obrátit. Rádi vám pomůžeme, případně za vás vše zařídíme, abyste se mohli soustředit na to nejdůležitější. A tím je váš byznys.

 

Článek byl v původní podobě publikován na serveru DoToho!UA