Jak na zaměstnávání brigádníků v létě

Není roční období, pro které by bylo zaměstnávání brigádníků typičtější než léto. Jak se připravit, aby takové zaměstnání bylo právně v pořádku? 

Nejspíš nikoho nepřekvapí, že pro řádný výkon práce potřebujete pracovní smlouvu, respektive v případě letních brigád dohodu o pracovní činnosti (DPČ) nebo dohodu o provedení práce (DPP).  

Dohodu musíte uzavřít v listinné podobě nebo elektronicky přes e-mail. Kdyby u vás brigádník pracoval pouze na dobré slovo, můžete si zbytečně zavařit. Pokud dohodu se zaměstnancem nepodepíšete, půjde to k vaší tíži, a to i před případnou kontrolou. Také je potřeba si pohlídat minimální hodinovou odměnu, ta momentálně činí 112,50 Kč. 

Prázdninové novinky 

Od 1. 7. 2024 musíte jako zaměstnavatelé povinně registrovat všechny zaměstnance pracující na DPP do registru pojištěnců České správy sociálního zabezpečení. Zaměstnance můžete registrovat prostřednictvím formuláře na stránkách ČSSZ. V budoucnu by mělo být možné za tímto účelem využít formulář pro hlášení příjmů (zaměstnance zaregistrujete přímo vyplněním jeho příjmu), formulář ale zatím není aktivní. 

Pokud jste doposud zaměstnávali pouze nepojištěné zaměstnance na DPP, musíte si ohlídat ještě jedno datum – do 31. 7. 2024 se totiž musíte přihlásit do registru zaměstnavatelů ČSSZ. Nové povinnosti se totiž týkají skutečně všech zaměstnanců, i když jim účast na nemocenském (a důchodovém) pojištění nevzniká. 

Od 1. 8. 2024 pak budete muset pravidelně zasílat informace o příjmech všech zaměstnaných na DPP. Tyto informace bude potřeba ohlašovat každý měsíc do 20. dne následujícího měsíce. První ohlášení červencové odměny tedy musíte poslat od 1. 8. do 20. 8. 2024. Takové hlášení bude možno provádět elektronicky prostřednictvím personálního SW nebo bezplatného formuláře na ePortálu ČSSZ. 

Na jaké nedávné novinky nezapomenout 

Když budete uzavírat dohodu, nezapomeňte také na novinky v zákoníku práce, o kterých jsme vás informovali v článku „Novela zákoníku práce: Na jaké změny se připravit?“ Tyto novinky se vztahují také na „dohodáře“, kteří uzavřeli DPP nebo DPČ, ačkoli pracují pouze krátkodobě v rámci letní brigády.  

Pokud u vás odpracují alespoň 4 týdny v rozsahu minimálně 80 hodin, budou mít nárok na dovolenou. Seznamte se také s podrobnější úpravou home office, s povinností vypracovávat písemný pracovní rozvrh a s novými nároky na náhradní volno za práci přesčas a ve svátek nebo s možností uplatnění překážek v práci na straně zaměstnavatele. 

Pro práci na home office potřebujete se zaměstnancem uzavřít písemnou dohodu, jinak nesmí práci na dálku vykonávat. 

Také musíte zaměstnance informovat například o bližším označení sjednané práce, trvání a podmínkách zkušební doby, postupu rozvazování pracovního poměru, odborném rozvoji, předpokládaném rozsahu pracovní doby za den nebo týden, rozsahu nepřetržitého denního odpočinku nebo o orgánu sociálního zabezpečení, kterému jako zaměstnavatel odvádíte pojistné. Často se zapomíná na povinnost vypracování písemného pracovního rozvrhu, a to nejméně tři dny předem, pokud se nedomluvíte na kratší lhůtě. Také musíte počítat s tím, že pokud nebudete mít pro dohodáře dostatek práce na naplánovanou směnu, bude mu náležet náhrada odměny ve výši průměrného výdělku. 

Další změny 

Další změny nás nejspíš čekají od 1. 1. 2025, kdy podle aktuálních informací bude možnost uplatnit režim tzv. oznámené dohody. Zaměstnavatel u DPP pak bude moci uplatňovat výhodný stanovený limit bez odvodů pojistného. Ten by se měl vypočítávat procentuálně z průměrné mzdy. Podrobnější informace očekávejte na našem blogu na podzim. 

Závěr 

Poslední rok je doslova nabitý pracovněprávními novinkami. Proto pokud byste chtěli poradit, jak DPP nebo DPČ nastavit, neváhejte nás kontaktovat na e-mailu kancelar@kroupalide.cz.