Jak na uzavírání smluv s influencery

Uvažovali jste už někdy o tom, že své produkty a služby budete propagovat skrze influencery na sociálních sítích? V následujícím článku se dozvíte, co si pohlídat, než se do spolupráce s influencerem pustíte. 

Potřebujete vůbec smlouvu?  

Konečně jste našli influencera, který se skvěle hodí do vaší marketingové strategie. Než však zveřejní svůj první reklamní příspěvek, raději si s ním upravte v písemné smlouvě podmínky spolupráce. Pokud by totiž v průběhu spolupráce začal influencer neformálně dohodnuté podmínky bojkotovat a písemná smlouva neexistovala, těžko se vám bude vysvětlovat, že influencerovi nechcete poskytnout odměnu kvůli jeho nedávné propagaci výrobků od konkurenční značky.  

Ideální možností pro vás je uzavřít smlouvu o spolupráci. Influencer by měl ale počítat s tím, že se na něj může pohlížet jako na podnikatele a že až na některé výjimky (jako jsou např. svobodná povolání) mu může vzniknout povinnost získat k pravidelné spolupráci živnostenské oprávnění.  

Pokud se influencerovi do podnikání nechce, ale má zájem o spolupráci na pravidelné bázi, můžete si s ním sjednat např. dohodu o provedení práce jako se zaměstnancem. Do takové dohody ale nemůžete dát smluvní pokutu pro případ, kdy influencer bude dělat spolupráci špatně, takže ji pro potřeby najímání influencerů úplně nedoporučujeme  

Co si ve smlouvě o spolupráci ujednat? 

Obsah smlouvy s influencerem doporučujeme nepodcenit. Co ve smlouvě neupravíte, se bude hůře vymáhat. 

Zkuste se proto zaměřit zejména na dostatečně konkrétní popis služeb. Ujasnit byste si měli například to, jak budou příspěvky vypadat, jaký bude jejich počet za konkrétní časové období, na jaké platformě bude influencer výstupy publikovat (Instagram, Youtube, Facebook) a jakým způsobem (feed Instagramu, stories, video na Youtube).  

Smlouva by měla dále obsahovat ujednání o tom, jak influencer označí propagované značky. Pro případ, kdy má více účtů s rozdílným počtem sledujících, nezapomeňte upravit také to, z jakého účtu bude příspěvky zveřejňovat. Pokud dáváte influencerovi volnou ruku v jeho tvorbě, je vhodnější se s ním domluvit, že jeho výstupy před publikací musíte schválit. 

Dále se vyplatí si ve smlouvě ujednat výši odměny a podmínky, za jakých ji od vás influencer dostane. 

Nechcete, aby influencer propagoval produkty vašeho konkurenta? Nebojte se vložit do smlouvy doložku exkluzivity. Pokud budete chtít příspěvky influencera dále použít (např. kompilovat vytvořené video apod.), myslete taky na to, že může jít o autorské dílo. Sjednejte si proto už ve smlouvě dostatečně širokou licenci, která vám s příspěvkem umožní dělat, co budete potřebovat.  

Chcete-li mít jistotu, že influencer bude dodržovat smlouvu, doporučujeme si ve smlouvě sjednat přiměřenou smluvní pokutu (hlavně vzhledem ke škodě, která vám může vzniknout, a k výši odměny). Pokud např. nebude příspěvky řádně označovat, budete po něm moci vyžadovat smluvní pokutu. Tím se zvýší pravděpodobnost, že v budoucnu již smlouvu neporuší. 

Máte se zajímat o to, jak influencer označuje vaši spolupráci? 

Určitě. Ať jde o placenou propagaci značky nebo poskytnutí výrobku zadarmo výměnou za recenzi (tzv. barter), stále se jedná o reklamu. Ta musí být ze zákona srozumitelně a viditelně označena. A to neznamená, že influencer spolupráci označí #ad mezi řadou dalších hashtagů. 

Příkladem transparentního označování reklamy je #reklama nebo #spolupráce na konci příspěvku. Na Instagramu a Youtube je možné nastavení funkce „Placené partnerství“ nebo „Obsahuje placenou propagaci“. Pro jistotu si způsob označování vaší spolupráce vymiňte i ve smlouvě. 

Jaký je postih za nesprávné označení reklamy?  

Pokud influencer nepřizná spolupráci transparentně, může jít o tzv. skrytou či klamavou reklamu, která může naplnit znaky nekalé obchodní praktiky. Za tu může živnostenský úřad uložit pokutu influencerovi i vám, pokud jste mu reklamu zadali. U fyzických osob pokuta dosahuje až 2 milionů Kč, u právnických až 5 milionů Kč. V praxi takové pokuty zatím moc nepadají. Nicméně pro každý případ doporučujeme si ve smlouvě upravit, kdo a jak bude za neoznačení příspěvku odpovídat. 

Existují další pravidla týkající se reklamy, na která si dát pozor? 

Propagace výrobků, jako je alkohol, tabák, některé potraviny, kosmetika, léčiva či zdravotnické prostředky, musí splňovat specifické podmínky dle zákona o regulaci reklamy. Reklama na alkoholické nápoje například nesmí zdůrazňovat obsah alkoholu jako kladnou vlastnost nápoje. Influencer nesmí tvrdit, že má alkohol léčebné vlastnosti nebo spojovat jeho spotřebu se zvýšenými výkony.  

Pozor taky na soutěže o produkty na sociálních sítích. Jde o spotřebitelské soutěže, jejichž pravidla musí být transparentní, srozumitelná a nesmí klamat spotřebitele. Jako provozovatel soutěže v nich musíte upravit zejména podmínky účasti v soutěži, určení pořadí výherců, popis výher či podmínky vyloučení účastníků ze soutěže. Pravidla soutěže musí být zveřejněna na webových stránkách, sociálních sítích a jiných dostupných kanálech po celou dobu jejího trvání. Při zapojení influencera do soutěže nezapomínejte na řádné označení spolupráce, protože se stále jedná o propagaci výrobků, a také na to, aby text příspěvku se soutěží odkazoval na její pravidla. Více informací o spotřebitelských soutěžích se dozvíte v našem článku na blogu.  

Závěr 

Spolupráce s influencerem se může zdát na první pohled jako jednoduchá forma marketingu. Můžete však nad ní jednoduše ztratit kontrolu. Doporučujeme proto nepodcenit začátek a spolupráci si dostatečně nastavit ve smlouvě. Ta vám může v mnoha případech zachránit krk.