E-shopaři, zbystřete! Změní se pravidla nakupování

Čekají nás velké změny v oblasti internetového nakupování. Mají chránit spotřebitele především před smyšlenými uživatelskými recenzemi, falešnými slevami nebo obecně nedostatkem informací. Na jaké z nich byste měli svůj byznys připravit?

Přísnější pravidla pro ověřené uživatelské recenze 

Zákazníci se stále více spoléhají na uživatelské recenze a hledají podrobnější informace o zboží a službách napsané jinými spotřebiteli. Pravidla pro uveřejňování těchto recenzí na internetu se proto zpřísní.  

Zakázané bude to, když e-shopaři: 

  • vědomě zveřejní falešné uživatelské recenze či doporučení, 

  • jiné osobě zadají, aby takové recenze či doporučení napsala či 

  • zkreslí uživatelskou recenzi nebo doporučení na sociálních sítích s cílem propagovat výrobek nebo službu.  

Zkreslením bude například i to, že podnikatel zveřejní pouze pozitivní recenze a smaže ty negativní. Označí-li recenze za ověřené, bude muset přijmout přiměřená opatření k ověření jejich pravosti. Tedy k ověření toho, zda recenze pocházejí od spotřebitele, který výrobek skutečně použil nebo zakoupil. V opačném případě se dopustí zakázané klamavé obchodní praktiky. Podnikatel může například umožnit vkládání ověřených recenzí pouze spotřebitelům s vygenerovaným kódem ke zboží nebo po přihlášení se k mailu, z něhož učinili objednávku. 

Pokuta od dozorového orgánu se může vyšplhat až do výše 5 milionů Kč. To však není jediné, co podnikateli hrozí. Spotřebitel nově při porušení zákazu nekalých obchodních praktik bude moci odstoupit od smlouvy do 90 dnů od jejího uzavření nebo požadovat slevu v rozsahu odpovídajícím závažnosti nekalé obchodní praktiky. E-shopařům se proto vyplatí být obezřetní. 

Už jen skutečné slevy 

Odzvoní také falešným slevám zboží. Vypadaly sice lákavě, ale se skutečností dost často neměly nic společného. Podnikatelé je počítali z prodejní ceny výrobku v době jeho uvedení na trh. Někteří si slevu dokonce vymýšleli. Black Friday „everyday“ sice přitahoval pozornost zákazníků, na druhou stranu poškozoval ty podnikatele, kteří informovali o ceně a slevě transparentně.   

Nově bude muset podnikatel uvádět slevu zboží podle nejnižší prodejní ceny ve svém e-shopu za posledních 30 dnů. Bude-li výrobek nabízet kratší dobu, potom slevu vypočítá z ceny, za kterou ho začal prodávat. Zvýší-li slevu z ceny postupně, musí uvést nejnižší cenu v době 30 dnů před prvním poskytnutím slevy.  

Podnikateli v případě porušení hrozí pokuta od dozorového orgánu až 5 milionů Kč

Transparentní internetová tržiště 

Poskytovatel internetového tržiště se dopustí nekalé obchodní praktiky, pokud uvede ve výsledku vyhledávání zboží nebo služeb placenou reklamu za účelem dosažení lepšího pořadí, aniž by spotřebitele o placené reklamě nebo lepším umístění informoval. Tuto informaci musí podnikatel spotřebiteli poskytnout stručnou, snadno dostupnou a srozumitelnou formou. Dostat se k ní musí spotřebitel přímo a snadno ze stránky, na níž jsou učiněny nabídky, které jsou výsledkem vyhledávání na základě dotazu spotřebitele. 

Spotřebitel musí vždy vědět o hlavních parametrech řazení výrobků nebo služeb. Cílem je, aby si mohl rychle vytvořit obrázek o tom, proč některé produkty vidí ve vyhledávači přednostně. 

Dozorový orgán za toto porušení pravidla bude moci uložit pokutu až do výše 5 milionů Kč. 

Úprava tlačítek 

E-shopaři budou muset spotřebitele výslovně informovat o tom, že se spotřebitel stisknutím tlačítka zavazuje k platbě. Učinit to mohou označením tohoto tlačítka snadno čitelným nápisem „objednávka zavazující k platbě“ nebo jinou podobnou formulací. Pozor si však musí dát na to, že písmo nesmí být příliš malé a označení musí být ve stejném jazyce, v jakém se uzavírá smlouva. Tedy nejčastěji v tom českém. 

Chybějící nebo nedostatečné označení tlačítka může být pokutováno dozorovým orgánem až do výše 5 milionů Kč.   

Závěr 

Čeští zákonodárci nová pravidla ještě neschválili. Přesto doporučujeme podnikatelům, aby se na ně již začali připravovat. Svou pozornost byste měli zaměřit zejména vytvoření systému pro ověření pravosti uživatelských recenzí, nový výpočet slev a úpravu tlačítek zavazujících k platbě. Chcete mít jistotu, že je váš e-shop po právní stránce zcela v pořádku? Kontaktujte nás a my už se o vše postaráme.


Kde hledat více informací 

Nová pravidla vychází zejména ze směrnice 2019/2161/EU. Návrh novely provádějící směrnici je dostupný v aplikaci ODok, číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR 947/21 a identifikační číslo materiálu ALBSBXVE6S65.  

Další změny můžeme najít v projednávané novele občanského zákoníku (sněmovní tisk 994) a novele zákona o ochraně spotřebitele (sněmovní tisk 967). Žádná z novel dosud nebyla schválena.