Covery – jak se vyhnout postihům za změnu skladeb

Je běžné, že umělci zveřejňují na YouTube, Spotify nebo kdekoli jinde nahrávky skladeb, které už proslavil někdo jiný. Jak jsou chráněny hudební skladby a jak postupovat, aby vám nevznikly ze zveřejnění coveru problémy, najdete v tomto článku! 

Věděli jste, že Killing Me Softly původně nezpívala Fugees, autorkou I Love Rock ’n’ Roll není Joan Jett a Come Together hráli dříve The Beatles než Aerosmith? Ve všech případech se jedná o covery, česky bychom mohli říct třeba předělávky cizích skladeb. A když jsme u češtiny, tak u nás patří mezi jedny z největších propagátorů coverů Helena Vondráčková nebo Karel Gott. Za komunismu byl cover naprosto běžný postup „tvorby“. 

Vytvořit cover ale není jen tak. K původní skladbě má autor práva, a proto je potřeba dodržet určitá pravidla, abyste nemuseli hradit škodu, nebo aby vaše nahrávka nebyla smazána.  

Čí práva jsou chráněna, když je vytvořena a publikována hudební skladba?  

Skladby v sobě zahrnují několik druhů práv. Je chráněn text skladby, hudba a zvuková a obrazová nahrávka. Vlastníkem všech práv může být i pouze jediná osoba.  

V případě coverů se obvykle původní nahrávka nepoužívá, problémem je použití hudby a textu skladby.  

Co potřebuji, abych mohl vydat cover bez zásahu do práv autora? 

Je rozdíl mezi coverem a pouhou interpretací skladby. Interpretace je „provedení“ písně bez nějaké větší změny. Jestli nezměníte text a melodii hudby, stačí získat pouze souhlas s užitím díla – licenci. Tu vám může udělit OSA, pokud má smlouvu s autorem. Písně, jejichž autoři mají uzavřenou smlouvu s OSA, najdete tady. Souhlas od OSA postačí například v případě, když kapela hraje cizí písně na plese. 


OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním je spolek, který pro autory vybírá autorské odměny a nabízí jim další služby. 

Cover je pozměnění původní písně – ať už textu nebo melodie. Opět je potřeba získat souhlas k užití (od autora nebo od OSA), ale k provedení změny v původní skladbě je navíc potřeba souhlas přímo autora. Jedná se o tzv. autorizaci, kterou OSA udělit nemůže, ale může vám pomoc s kontaktováním autora. Když vytvoříte cover verzi, budete mít autorská práva ke změnám, které na skladbě provedete. 


Výjimky aneb souhlas autorů není nutný vždy! 

Skoro ze všech pravidel existují výjimky. Souhlas nepotřebujete ke coverům písní, jejichž autoři jsou déle než 70 let po smrti. Do práva autorského také nezasáhnete, pokud použijete skladbu pro účel karikatury nebo parodie. V těchto dvou případech je obecně možné provádět změny skladby bez souhlasu autora. 

V případě získání souhlasů tedy mohu používat cover, jak se mi zlíbí? 

I když získáte potřebné souhlasy, nebo splníte podmínky, kdy je shánět nemusíte, nemůžete skladbu použít libovolně. U coverů byste měli vždy uvádět jméno původního autora. Cover by neměl vyvolávat dojem, že se jedná o původní verzi – mohlo by se jednat o nesoutěžní chování, klamání spotřebitele a zásah do osobnostních práv. 

Specifika na YouTube 

Pokud chcete na YouTube zveřejnit interpretaci písně, jejíž autor má smlouvu s OSA, nepotřebujete získávat souhlas od OSA. OSA má totiž uzavřenou speciální licenční smlouvu se společností Google (tedy i s YouTube), díky které vám stačí splnit pouze podmínky, které si pro zveřejnění stanovuje YouTube.  

V případě, že dojde ke změně skladby, bude opět potřeba získat souhlas autora.  

Na YouTube je navíc nutné mít souhlas autora se synchronizací (spojení hudby s obrazem). Pokud tedy skladbu spojíte s videem/obrazem bez patřičného souhlasu, může dojít k odstranění videa. 

Závěr 

Můžete se domnívat, že náš autorský zákon se bude vztahovat jen na autory z České republiky. Ale není to tak. Ochrana práv podle našeho zákona je přiznána i ostatním občanům z EU a občanům států, které podepsaly mezinárodní smlouvu, která se tohoto týká. Pravidla pro možnou změnu skladby budou tedy stejná jak pro české, tak pro francouzské, japonské, britské nebo americké písně. 

Ale pokud podmínky, které jsou popsány v tomto článku, splníte, nemusíte se obávat, že byste platili původnímu autorovi náhradu škody, ušlý zisk a bezdůvodné obohacení.