COOKIES! V roce 2022

„Na této stránce používáme cookies. Více najdete zde.“  

S podobným zněním cookie lišty už jste se nejspíš na českých webech setkali. A doteď to v ČR stačilo. Uživatele webu jste informovali o použití cookies a dali jste jim možnost ukládání cookies odmítnout. A to klidně v nastavení svého prohlížeče. Tomu je ale od 1. 1. 2022 konec.

COOKIES = TRACKERY 

Trackovacím technologiím (beacony, pixely apod.) můžeme pro potřeby článku souhrnně říkat cookies. Právní úprava je pro ně totiž stejná. A to za podmínek, že: 

  • se trackery ukládají na koncovém zařízení uživatele (počítači, mobilu atd.)  

nebo 

  • díky trackerům máte přístup k údajům (ne nutně osobním) v koncovém zařízení uživatele. 

NOVELA ZAVÁDÍ POVINNÝ SOUHLAS S COOKIES 

Od 1. 1. 2022 je účinná novela zákona o elektronických komunikacích, která dává současnému použití cookies stopku. K tomu, abyste mohli na webu použít cookies, budete od nového roku zpravidla potřebovat předchozí souhlas uživatelů.  

Proč říkáme, že předchozí souhlas bude potřeba jen zpravidla? Protože technické cookies nezbytné k fungování stránky a ty nezbytné pro poskytování služby (záleží na typu služby) můžete používat dál i bez tohoto souhlasu. Ale i tak o nich musíte uživatele informovat. 

Souhlas ale budete potřebovat u: 

  • statistických a analytických cookies sloužících např. k měření návštěvnosti či sledování použití webu uživatelem, včetně Google Analytics; 

  • preferenčních cookies, které umožňují si zapamatovat uživatelem preferovaný jazyk, uživatelské jméno apod.;

  • reklamních cookies, které umožňují na uživatele cílit reklamu dle toho, jaké stránky si prohlíží. 

JAK NA SOUHLAS S COOKIES V ROCE 2022 

Uživatelé by vám souhlas s použitím cookies měli dát svobodně, aktivně a předtím, než cookies začnete používat. Zároveň by měli být informovaní o tom, k jakým cookies souhlas dávají. Udělení takového souhlasu byste měli být navíc schopni prokázat. 

Myslete na to, že:

✔️ uživatel má mít možnost sám jednoduše zakliknout, jaké cookies chce povolit a jaké odmítnout;

✔️ uživatel má mít jednoduše dostupné bližší informace o cookies (o vás, popisu cookies, době použití i právech uživatelů, včetně práva na odvolání souhlasu);

✔️ díky cookies můžete zpracovávat i osobní údaje (IP adresy a další údaje o chování uživatele na webu), tedy kromě informací o cookies byste měli uživatele informovat i o tom, jak nakládáte s jeho osobními údaji (zejm. o účelech zpracování, příjemcích osobních údajů a právech ve vztahu ke zpracování osobních údajů).

✔️ pokud uživateli dáte možnost povolit všechny cookies, měl by mít možnost je všechny i odmítnout (resp. nechat jen nezbytné);

✔️ je dobré, aby měl uživatel možnost se k nastavení preferencí jednoduše vrátit a své souhlasy tak např. odvolat (rozklikávací cookie lišta/okno/ikona, nastavením přímo na stránce s informacemi apod.); 

Od 2022 naopak nelze:

❌ používat jiné než nezbytné cookies úplně bez cookie lišty;

❌  mít políčka pro volbu cookies už předzaškrtnutá (s výjimkou nezbytných cookies);

❌  žádat souhlas s cookies bez upřesnění, o jaké cookies jde (žádné „souhlasím s použitím cookies“ bez dalšího);

❌  brát za souhlas s cookies scrollování a jiný pohyb uživatele na stránce;

❌  vázat použití stránky na udělení souhlasu (takže žádný velký banner přes celou stránku, který uživatele nepustí dál, ani otravná vyskakovací okna);

❌  nastavit celou cookie lištu správně, ale cookies používat bez ohledu na to, že uživatel souhlas nezakliknul

CO BUDE S COOKIES DÁL? 

Cookie lištu a informace o cookies si můžete připravit na míru tak, aby pro vás byla zároveň i marketingově a obchodně zajímavá. Můžete taky využít některý z dostupných nástrojů, který vše nastaví za vás dle přednastavených šablon. V obou případech doporučuji mít ale na paměti výše uvedená pravidla a ověřit si, zda jste na cookie novelu zareagovali správně. 

Pokud na trhu narazíte na technické řešení, které nic do zařízení uživatelů neukládá ani si z něj nic nebere, nad cookie novelou vyzrajete. Ale i tak myslete na to, že když chcete zpracovávat osobní údaje, povinnostem dle GDPR stejně neutečete. 

A pokud se vám nelíbí ani jedno řešení, nezoufejte. Na půdě EU se stále připravuje nové znění nařízení ePrivacy. A to zatím počítá jako s možnou variantou i to, co u nás platilo doteď. Tedy použití cookies jen dle nastavení cookies v prohlížeči.